VÄLKOMMEN TILL BRIGHTWOOD'S KENNEL!
 


 

Släthårig foxterrier
sedan 1992
Cocker spaniel
sedan 1964

 
BRIGHTWOOD'S KENNEL
Ingrid Olsson
Solistvägen 14
224 68 LUND
Mobil:
070-679 34 22
 E-mail: cockerfox@gmail.com
ingrid@brightwood.se

6/4: Nya foto ligger under
valparnas egna sidor!