CH RESIDENSET’S PRIVATE COPY’s valpkull f 2011-11-10 på Residenset’s kennel

4 veckor

1 dagar

Wiwi veckorna innan valpningen, 15 oktober